Affugtning, skimmelsvamp og sundhed

Skimmelsvampeangreb kan medføre alvorlige indeklimaproblemer i bygningen, og bør som udgangspunkt undgås, især i boliger.

Personer der er disponeret for allergi eller på anden måde er særligt følsom er i særlig høj grad i risikogruppen. Skimmelsvampesporer og -fragmenter indeholder både irritative og allergifremkaldende stoffer, ligesom mange skimmelsvampe udskiller generende lugtstoffer (muglugt).

Nogle skimmelsvampe – de såkaldte Særligt Biologisk Aktive Skimmelsvampe (SBAS) – danner endvidere giftstoffer (mycotoxiner), og i visse tilfælde kan skimmelsvampeangreb medføre meget svære helbredsmæssige reaktioner.

  • hovedpine

  • træthed

  • slimhindegener og stoppet næse

  • luftvejsinfektioner

  • kvalme

Hvis man har mistanke om at der er skimmel i ens bolig og oplever nogle af ovenstående symptomer, men oplever de forsvinder når man kommer væk fra boligen, kan dette underbygge mistanken om at der er skimmel i boligen og at man bør få foretaget en nærmere undersøgelse.

Tundra Teknik er medlem af Dansk Industri

Affugtning, skimmelsvamp og sundhed

Skimmelsvampeangreb kan medføre alvorlige indeklimaproblemer i bygningen, og bør som udgangspunkt undgås, især i boliger.

Personer der er disponeret for allergi eller på anden måde er særligt følsom er i særlig høj grad i risikogruppen. Skimmelsvampesporer og -fragmenter indeholder både irritative og allergifremkaldende stoffer, ligesom mange skimmelsvampe udskiller generende lugtstoffer (muglugt).

Nogle skimmelsvampe – de såkaldte Særligt Biologisk Aktive Skimmelsvampe (SBAS) – danner endvidere giftstoffer (mycotoxiner), og i visse tilfælde kan skimmelsvampeangreb medføre meget svære helbredsmæssige reaktioner.

  • hovedpine

  • træthed

  • slimhindegener og stoppet næse

  • luftvejsinfektioner

  • kvalme

Hvis man har mistanke om at der er skimmel i ens bolig og oplever nogle af ovenstående symptomer, men oplever de forsvinder når man kommer væk fra boligen, kan dette underbygge mistanken om at der er skimmel i boligen og at man bør få foretaget en nærmere undersøgelse.

Tundra Teknik er medlem af Dansk Industri

Fugt & skimmel

Vi klarer alle problemer med fugt, råd, skimmelsvamp.

Affugtning

En hurtig indsats med affugtning kan i de fleste tilfælde redde store værdier og minimere tab.

Vandskader

Tundra Teknik har stor erfaring og kompetence i bekæmpelse og sikring under og efter vandskader.